Zonneboilers - Sydney principe (Chinese buis)

In China worden ook vacuümbuizen geproduceerd. Deze buizen zijn niet gelijk qua opbouw en hebben géén volledig vacuüm, zoals S-Power buizen. Bovendien zijn de Chinese buizen van een minder goede kwaliteit, waardoor de aanschaf goedkoper is. Toch bent u met de aanschaf van dit soort buizen uiteindelijk aanzienlijk duurder uit dan een S-Power buis. Dat komt door het snelle verouderen van de Sydneybuis, waardoor het rendement steeds sneller afneemt. De universiteit van Stuttgart heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan en bewezen dat de afname van het rendement gemakkelijk 5-6% per jaar kan zijn. In vergelijking: Een S-Power buis heeft géén rendementsverlies en veroudert niet. Ook na 20, 30 of 40 jaar presteert een S-Power vacuümbuis nog volop.