Uitleg vacuĆ¼mbuizen

Volledig vacuümbuizen

S-Power maakt volledig vacuüm buiscollectoren. Waarom zijn deze buizen die volgens het volledig vacuümprincipe zo uiterst efficiënt en hebben ze een enorme lange levensduur zonder rendementsverlies?

Een volledig vacuümbuis bestaat uit enkelzijdig kalk-natronglas met een hoge lichtdoorlaat van meer dan 97%. In deze glazen buis ligt een koperen leiding met daaraan vastgelast, een dubbelzijdig gecoate zonabsorber. Het geheel is vacuüm getrokken, waarbij de metalen afdichting volledig met de glazen buis is versmolten. Dit principe is wereldwijd gepatenteerd.

Door het ontbreken van zuurstof in de glazen buis, kan de zonabsorber niet verouderen! Zelfs niet na 20 jaar. Ook dan levert deze buis zijn volle vermogen, al was het nieuw. De universiteit van Stuttgart heeft dit, in een onafhankelijke test van alle op de markt zijnde systemen, uitgewezen. Inmiddels zijn wereldwijd duizenden installaties voorzien van dit type buis, waarbij overal het rendement van het systeem ongewijzigd is, ook al is het systeem al vele jaren oud.

Het vacuüm van de Chinese (Sydney) buis

De Chinese buizen worden ook vacuümbuizen genoemd. Maar dit vacuüm is niet gelijk aan S-Power haar volledig vacuümprincipe. Feitelijk is een Chinese buis maar voor een deel vacuüm. Dat komt doordat dit buistype bestaat uit een dubbele glaslaag. Tussen die glaslagen is sprake van een vacuüm. De zonabsorber zit niet in dit vacuüm opgesloten, maar zit in de binnenste buis in een zuurstofrijke omgeving. Omdat hier zuurstof bij kan komen, zal deze buis verouderen. Geleidelijk aan neemt de veroudering van dit type buis steeds sneller toe. Het soort glas is bij Sydney buizen ook anders, namelijk Borosilicaatglas. Dit glas is chemisch afval en kan niet worden hergebruikt, in tegenstelling tot het kalk-natronglas van S-Power buizen dat recyclebaar is.

De warmteoverdracht is ook niet gelijk aan S-Power. Binnen in de buis zit een dunne aluminium plaat tegen het glas geklemd. In deze gevouwen plaat zit een koperen leiding geklemd. Niets is aan elkaar gelast. Het geheel is afgesloten door middel van een siliconen afdichtingsdop. Na verloop van tijd gaat deze dop lekken en draagt daarmee negatief bij aan een snelle veroudering.

In China worden ook vacuümbuizen geproduceerd. Deze buizen zijn niet gelijk qua opbouw en hebben géén volledig vacuüm, zoals S-Power buizen. Bovendien zijn de Chinese buizen van een minder goede kwaliteit, waardoor de aanschaf goedkoper is. Toch bent u met de aanschaf van dit soort buizen uiteindelijk aanzienlijk duurder uit dan een S-Power buis. Dat komt door het snelle verouderen van de Sydneybuis, waardoor het rendement steeds sneller afneemt. De universiteit van Stuttgart heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan en bewezen dat de afname van het rendement gemakkelijk 5-6% per jaar kan zijn. In vergelijking: Een S-Power buis heeft géén rendementsverlies en veroudert niet. Ook na 20, 30 of 40 jaar presteert een S-Power vacuümbuis nog volop.