Subsidie

Welke subsidies zijn mogelijk voor een zonneboiler?

Zonneboilers geven een daadwerkelijke besparingen op de energiekosten. De overheid stimuleert de aankoop met ISDE subsidie. Daarbij kijkt men naar de omvang van de zonnecollector op het dak en het soort buffer dat op de installatie is aangesloten. Gezamenlijk zorgt de combinatie voor energiebesparing. Naarmate de besparing groter is, wordt er meer subsidie verstrekt.

Op deze website staat een apparatenlijst. Hierop kunt u aflezen hoeveel subsidie er op welk merk installatie zit. De apparatenlijst is alleen bedoeld voor installaties waarvan het zonnecollector-oppervlak niet groter is dan 10 m2.

Boven de 10m2 gelden andere regels om in aanmerking te komen voor subsidie en staat het subsidiebedrag vooraf niet vast. Naast de landelijke ISDE subsidie, zijn er in veel gemeenten nog aparte regelingen mogelijk. Vraag uw gemeente naar hun regelingen rondom zonneboilers.

Bedrijfsmatig zijn er meer mogelijkheden dan de ISDE regeling. Het beste is om contact te leggen met een subsidiespecialist.