Subsidie

Welke subsidies zijn mogelijk voor een zonneboiler?

Zonneboilers geven een daadwerkelijke besparingen op de energiekosten. De overheid stimuleert de aankoop met ISDE subsidie. Daarbij kijkt men naar de omvang van de zonnecollector op het dak en het soort buffer dat op de installatie is aangesloten. Gezamenlijk zorgt de combinatie voor energiebesparing. Naarmate de besparing groter is, wordt er meer subsidie verstrekt. De overheid heeft een speciale website waarop de details rondom deze subsidie staan.

Op de 'apparatenlijst'  die op deze website staat, kunt u terugvinden hoeveel subsidie er op welk merk installatie zit. De apparatenlijst is alleen bedoeld voor installaties waarvan het zonnecollector-oppervlak niet groter is dan 10 m2. Boven de 10m2 gelden andere regels om in aanmerking te komen voor subsidie en staat het subsidiebedrag vooraf niet vast. Per situatie is dit verschillend.

Naast de landelijke ISDE subsidie, zijn er in veel gemeenten nog een aparte regelingen. Zo mogen gemeenten van de rijksoverheid subsidie verstrekken als uw CV ketel in plaats van koud water, duurzaam voorverwarmd water naar binnenkrijgt. Het subsidiebedrag hiervoor is ongeveer € 500,-. Helaas doen lang niet alle gemeenten mee met deze regeling. Het is gemeenten zelf of men het rijksbesluit volgt of niet.